Innledning

Hvordan referere

Alstad, G. T. (2016). Innledning. NOA - Norsk Som andrespråk, 32(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1309

Sammendrag

I årets ene nummer av NOA. Norsk som andrespråk har redaksjonen gleden av å presentere tre artikler med ulike tilnærmer til andrespråksfeltet. To artikler tematiserer andrespråksskriving og en artikkel tar for seg migrasjonslitteratur. Den første artikkelen er skrevet av Ingri Jølbo. Her får vi innblikk i dialogiske sider ved andrespråksskriving. Jølbo studerer skrivingen til 19 år gamle "Fatima". Fatima har bakgrunn fra Somalia og er elev i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom. Gjennom en analyse og drøfting av Fatimas tekster og de diskursive rammene skrivingen inngår i, utvikler Jølbo en definisjon av aktørskap. Hun argumenterer i artikkelen for at aktørskap kan forstås som evnen og muligheten til å skape et rom for seg selv i og gjennom teksten. Begrepet åpner derfor for en mulighet til å diskutere hvordan nye språkbrukere forhandler om medlemskap og konstruerer sine identiteter i en ny språkkultur. Jølbo bidrar med en slik tilnærming til utforskningen av andrespråksskriving spesielt og andrespråkslæring generelt.

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.