Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet - en oversikt over forskning 1985-2015
PDF

Emneord (Nøkkelord)

forskningsoversikt
barnehageforskning
gryende flerspråklighet
andrespråk
morsmål
andrespråksforskning

Hvordan referere

Alstad, G. T. (2016). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet - en oversikt over forskning 1985-2015. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1191

Sammendrag

Denne artikkelen gir et innblikk i hovedlinjer i barnehageforskning som omfatter barns vilkår for andrespråksutvikling, morsmålsutvikling og gryende flerspråklighet i barnehager i Norge. Jeg analyserer vitenskapelige bidrag på NOA-konferanser, FoU-arbeid, publikasjoner og oppnådde grader ved norske høgskoler og universitet i perioden 1985-2015 og presenterer framveksten av forskningsarbeidene samt tematiske og metodologiske hovedtendenser. Gjennomgangen viser at barnehageforskning på dette feltet hadde sin spede begynnelse på slutten av 1980-tallet, og spesielt etter 2005 finner vi en betydelig vekst i antall arbeid. De vitenskapelige arbeidene på gryende flerspråklighet i norske barnehagekontekst karakteriseres av mangfold og bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. To tematiske hovedlinjer pekes ut. Det ene hovedtemaet dreier seg om flerspråklige barns språkbruk og utvikling av andrespråksferdigheter i en barnehagekontekst, mens det andre hovedtemaet handler om barnehagepersonalets språkdidaktiske arbeid med flerspråklige barn. Avslutningsvis i artikkelen diskuteres utfordringer for forskningsfeltet og videre forskningsbehov.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.