Språkholdninger
PDF

Emneord (Nøkkelord)

norsk språk
språkholdninger
utenlandsk aksent
multietnisk ungdomsspråk
flerspråklighet
minoritetsspråk

Hvordan referere

Kulbrandstad, L. A. (2016). Språkholdninger. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1190

Sammendrag

Med den økte innvandringen til landet gjennom de seneste tiårene har det norske språklandskapet endret seg. I tillegg til majoritetsspråket i alle sine dialektale og sosiolektale varieteter og de tradisjonelle mindretallsspråkene preges bildet nå i større grad enn tidligere av norsk snakket med ulike grader og former for utenlandsk aksent og av nye minoritetsspråk. Norge er kjent for uvanlig stor toleranse for bruk av dialekt i sammenhenger der det i andre land snakkes standardtalemål, og det er et interessant og viktig spørsmål om aksentpreget norsk og andre sider av det stigende språkmangfoldet også blir møtt med liknende tolerante holdningene. Siden årtusenskiftet har det vært i gang forskning om dette, og denne artikkelen gjør rede for hovedtemaer og metodiske tilnærminger i denne forskningen, gjennomgår forskningsfunn og relaterer disse til forskning internasjonalt. Temaer og metoder som kan være aktuelle for videre forskning, blir også behandlet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.