Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

faghistorie
andrespråksforskning
norsk som andrespråk
tidsskriftanalyse
studentaktiv forskning
praksisnær forskning

Hvordan referere

Kulbrandstad, L. I. (2016). Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1183

Sammendrag

Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskanal, fra NOA ble etablert som et arbeidsskrift med vekt på utprøving og foreløpig publisering til dagens fagfellebedømte, forlagsutgitte tidsskrift, godkjent som del av det norske vitenskapssystemet. Analysen av innhold og av hvem som har publisert i tidsskriftet, er organisert ut fra de tre første tiårene i tidsskriftets historie. I innholdsanalysen av tidsskriftbidragene brukes en videreutvikling av modellene som tidligere er brukt i faghistoriske studier av norsk andrespråkforskning. Resultatene av analysen sammenliknes med resultatene fra disse studiene der andre vitenskapelige tekster innenfor fagområdet er undersøkt: hovedfags- og doktorgradsarbeider (Golden, Kulbrandstad og Tenfjord 2007) og antatte sammendrag til NOA-konferansene (Kulbrandstad 2012).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.