Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet.
MOT 2014 cover iamge
PDF

Hvordan referere

Ternhag, G. (2014). Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet. Musikk Og Tradisjon, 28. https://doi.org/10.52145/mot.v28i0.691

Sammendrag

Svensk balladforskning har i decennier haft sin centrala miljö vid Svenskt visarkiv. Forskningen har varit en integrerad del av det mödosamma arbetet med utgivningen av bokserien Sveriges medeltida ballader (1983-2001). Ederingsverksamheten har gett incitament till forskning, liksom forskningen har utvecklat editionsarbetet.
https://doi.org/10.52145/mot.v28i0.691
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.