Forord
MOT 2014 cover iamge
PDF

Hvordan referere

Moen, S. S. (2014). Forord. Musikk Og Tradisjon, 28. https://doi.org/10.52145/mot.v28i0.686

Sammendrag

"Korleis held me på variasjon som ein viktig del av folkemusikken i ei tid der musikken kan reproduserast i detalj med datamaskinen?" Spørsmålet vart stilt under seminaret til Norsk folkemusikklag, som i år vart halde på Ole Bull Akademiet på Voss og hadde temaet "Teknologi". Dette spørsmålet viser ei mogleg utfordring ved det å bruka teknologi til å læra folkemusikk, og korleis teknologien kan vera med på å endra tradisjonen. På den andre sida representerer ny teknologi nye moglegheiter i formidling av, og forsking på, folkemusikken. Dei to første artiklane i 2014-utgåva av Musikk og tradisjon baserer seg på innlegg frå seminaret.
https://doi.org/10.52145/mot.v28i0.686
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.