Forord
Omslag MOT 2022
PDF

Hvordan referere

Aksdal, B. (2022). Forord. Musikk Og Tradisjon, 36. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2129

Sammendrag

Denne utgaven av Musikk og tradisjon består av en samling med fem frie artikler fra folkemusikkforskningen i Norden. To av artiklene har et større geografisk og kulturelt perspektiv gjennom å ta for seg henholdsvis den svenskspråklige minoriteten i Estland og et mulig musikalsk fellesskap mellom norsk og irsk/skotsk vokal folkemusikk. Vokalmusikken er også temaet for en artikkel som ser nærmere på ulike varianter av en eldre folkemelodi, mens de norske instrumenttradisjonene er viet oppmerksomhet gjennom en artikkel om en sentral, men noe omstridt felemaker. Skriftet innholder også en viktig dansefaglig artikkel, som drøfter hvordan danseformer har spredt seg opp gjennom historien.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Bjørn Aksdal