Sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver
PDF

Hvordan referere

Furubotn, A. A. F., Morken, J. O., & Knutsen, M. T. (2021). Sammendrag av folkemusikkrelaterte masteroppgaver. Musikk Og Tradisjon, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2064

Sammendrag

Are August Flannagan Furubotn: Slåttemusikkens undertekst, undersøkingar av språket kring slåttemusikken. Masteroppgåve i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Søraust-Noreg, 2021.

John Ole Morken: På tvers av taktslagene – Om en type buestrøk i rørospolsen som gikk av moten. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2021.

Marianne Tovsrud Knutsen: Kor, kveding og improvisasjon; Arbeid med stiltrekk i norsk vokal folkemusikk med metodikk fra konseptet «The Intelligent Choir». Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2021.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne