Forord
PDF

Hvordan referere

Eriksson, K. (2021). Forord. Musikk Og Tradisjon, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2055

Sammendrag

Denne utgaven av Musikk og tradisjon består av en samling frie artikler fra folkemusikkforskningen i Norden. Likevel har fire av artiklene nærliggende tematikk som på ulike vis omhandler musikkinstrumenter; relasjonen mellom instrumentet og utøveren, skapelsen av nye musikkinstrumenter og instrumentenes sosiale og kulturelle bruksområder i samfunnet. Tidsskriftets avsluttende artikkel har en litteraturhistorisk tilnærmelse og løfter fram problemstillinger i skjæringspunktet mellom muntlige og skriftlige tradisjoner.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Karin Eriksson