Musikk og tradisjon - "ikkje berre stensilerte lefser"
PDF

Hvordan referere

Moen, S. S. (2019). Musikk og tradisjon - "ikkje berre stensilerte lefser". Musikk Og Tradisjon, 32. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1588

Sammendrag

Når laget no rundar 70 år, er skriftserien ikkje meir enn 35, men arbeidet med skrifta har sidan starten av 1980-åra utvikla seg til å verta ei av dei vik-tigaste oppgåvene for laget. Nesten 200 artiklar med stor tematisk breidd er trykt i skrifta sidan starten, i tillegg til bokmeldingar, konferanserappor-tar, samandrag av masteroppgåver, med meir. Me vil her gi eit innblikk i innhaldet og historia til skriftserien.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2019 Sveinung Søyland Moen