Forord
PDF

Hvordan referere

Moen, S. S. (2019). Forord. Musikk Og Tradisjon, 32. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1582

Sammendrag

22. januar 1948 vart Norsk Folkemusikklag stifta, berre fire månadar etter at ICTM (den gong IFMC) hadde vorte stifta i London med Ole Mørk Sandvik som norsk representant. Sandvik vart vald som "Executive Board member" i IFMC og vart òg den første formannen i Norsk Folkemusikklag. I år er det 70 år sidan laget vart stifta, noko som vert markert med jubi-leumsseminar i Bø 1.-2. november 2018, men òg i denne utgåva av Musikk og tradisjon. I tillegg til dei fagfellevurderte artiklane og dei faste postane, inneheld dette nummeret av skriftet difor tre jubileumsartiklar skrivne av styret i Norsk Folkemusikklag.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2019 Sveinung Søyland Moen