Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok.
PDF

Hvordan referere

Egeland, Ånon, & Omholt, P. Åsmund. (2018). Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. Musikk Og Tradisjon, 31. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1475

Sammendrag

Når en begynner å bla i Magnus Gustafssons voluminøse avhandling, slår det en fort at dette dreier seg om et livsverk. Avhandlingen fyller over 900 sider, og kildematerialet den bygger på ville være uoverkommelig å få over-sikt over gjennom den tiden som normalt er avsatt til et doktorgradsarbeid i dag. Her får vi servert fruktene av et langt og aktivt virke i arkiv- og fol-kemusikksektoren i Småland. Resultatet er det hittil viktigste bidraget til å skrive historien til den eller de typene som i dag kjennes som polska i Sve-rige og som pols/polsdans og springar/springleik/springdans hos oss.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2018 Musikk og Tradisjon