Slåttkar
PDF

Hvordan referere

Aksdal, B. (2018). Slåttkar. Musikk Og Tradisjon, 31. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1474

Sammendrag

"… livet begynte med staven og gjetersekken, og det er mye å fortelle om det også. Det var den tiden som formet meg, og i dag er det få som vet stort om forholdene den gangen." Dette sitatet er hentet fra forordet i Sven Nyhus' selvbiografi "Slåttkar". Her tar han oss med på en reise som begyn-ner med barneårene på gården Klasvollen ved Aursunden på begynnelsen av 1930-årene og foreløpig slutter på Røros under arrangementet Vinter-festspill i Bergstaden i 2016.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2018 Musikk og Tradisjon