Lene Halskov Hansen: Balladesang og kædedans. To aspekter av dansk folkevisekultur
PDF

Hvordan referere

Gjertsen, I. (2023). Lene Halskov Hansen: Balladesang og kædedans. To aspekter av dansk folkevisekultur. Musikk Og Tradisjon, 30. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1361

Sammendrag

Lene Halskov Hansens faglige bakgrunn er folkloristikk. Hun viser også godt kjennskap til musikkforskeres arbeid med tradisjonell sang, og hun er selv utøver. I første del av boka tar hun for seg ballader som sang og del to handler om kjededansen. Begge er aspekter ved dansk folkevisekultur som nok er kjent ved navn, men ikke er utdypet i faglitteraturen. Hennes bok representerer med andre ord banebrytende arbeid og forskning. Ballader definerer hun kort som fortellende viser med to eller flere verselinjer, et billeddannende formspråk, med ett eller flere omkved og med røtter tilbake til middelalderen. Kjededans, også kalt Langdans, er ringdans i lukket eller åpen kjede som bukter seg/snor seg rundt i lokalet eller i landskapet. Den danses med et trinnmønster eller løpes i takt til musikk.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2017 Musikk og Tradisjon