Forord
PDF

Hvordan referere

Moen, S. S. (2017). Forord. Musikk Og Tradisjon, 30. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1354

Sammendrag

I 1965 overtok Reidar Sevåg stafettpinnen etter Ole Mørk Sandvik og vart den andre leiaren i Norsk folkemusikklag si historie. Dette var eit verv han hadde heilt fram til Tellef Kvifte overtok i 1980. Sevåg vart seinare utnemnd til heidersmedlem i laget for innsatsen sin, og me vil med dette minnast denne sentrale folkemusikkforskaren som gjekk bort i november. Fire tidlegare kollegaer av Sevåg har bidratt med eit minneord til skriftet.

Utgjevinga av Musikk og tradisjon er den viktigaste oppgåva til Norsk folkemusikklag, ved sida av det årlege seminaret. Tidsskriftet presenterer gjerne innlegg frå seminaret, men denne utgåva av skriftet er ei samling frie artiklar med brei tematisk variasjon.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2017 Musikk og Tradisjon