Anne Margrete Fiskvik & Marit Stranden (red.): (Re)Searching the Field. Festschrift in honour of Egil Bakka
PDF

Hvordan referere

Ranheim, I. (2016). Anne Margrete Fiskvik & Marit Stranden (red.): (Re)Searching the Field. Festschrift in honour of Egil Bakka. Musikk Og Tradisjon, 29. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1226

Sammendrag

Festskriftet er til ære for Egil Bakka og hans imponerande karriere, heiter det i forordet. Det har vorte trettitre artiklar, med emne frå ulike delar av verda og av dansefeltet. Felles for alle er at forfattarane på ein eller annan måte har arbeidt saman med Egil Bakka i eit eller anna prosjekt.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2016 Musikk og Tradisjon