Musikk og Tradisjon

Nyeste utgave

Vol 37 (2023)
Publisert desember 19, 2023

doi: https://doi.org/10.52145/mot ISSN: 2703-7320

Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Musikk og tradisjon het inntil 2009 Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.

Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene