Fra gammelt seddelarkiv til nye forskningsresultater: Nytt lys på gammelnorsk
PDF

Hvordan referere

Tiemann, J. (2022). Fra gammelt seddelarkiv til nye forskningsresultater: Nytt lys på gammelnorsk. Maal Og Minne, 114(2). https://doi.org/10.52145/mom.v114i2.2124

Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg livssyklusen til datamateriale med utgangspunkt i det fysiske materialet i Språksamlingene ved Universitetet i Bergen. Materialet er gamle ordbokssedler over norrønt/gammelnorsk som senere ble overført til digitale løsninger. Det blir skissert hvordan dette materialet har blitt brukt om igjen for å bygge opp og supplere et nytt digitalt korpus (KoNoKs = Korpus over den norske Konungs skuggsjá) utformet for å besvare nye forskningsspørsmål. Som eksempel på en ny analyse basert på dette gamle forskningsmaterialet, rapporterer artikkelen om noen resultater fra en korpusstudie av syntaktisk variasjon i gammelnorsk.

https://doi.org/10.52145/mom.v114i2.2124
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Juliane Tiemann