Anmeldelse av Knut A. Jacobsen & Selva J. Raj (red.) 2008: South Asian Christian Diaspora. Invisible Diaspora in Europe and North America.

Sammendrag

Identitetsforhandling ("negotiating of identities") og adaptionsstrategier for at håndtere denne identitetsforhandling har været et centralt emne inden for diasporalitteraturen de seneste år. Det er også det overordnede tema i nærliggende bog: South Asian Christian Diaspora. Invisible Diaspora in Europe and North America. Afsættet i denne bog er dog i modsætning til stort set al anden forskning, der omhandler sydasiatiske diasporagrupper i Vesten, ikke buddhistiske-, jain-, sikh- eller hinduistiske minoritetsgrupper, men kristne grupper.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.