Bildebruk og bildestrid i islam

Sammendrag

Koranen gir ikke et eksplisitt forbud mot bildeproduksjon og bildebruk, og et historisk blikk viser at dette har vært og er så utbredt at påstanden om at islam er en ikonoklastisk religion må nyanseres. Bildeproduksjon og bildebruk har vært gjenstand for tolkning og forhandling, og muslimers holdning til det er karakterisert av forskjellige strømninger. Mange muslimer vil hevde at det å lage figurative representasjoner generelt framstår som et forsøk på å kopiere Guds skapende kraft, og at det dermed må forbys. Andre begrenser forbudet mot å lage figurative avbildninger til å gjelde Gud og hellige personer, mens atter andre avstår fra å lage antropomorfe framstillinger av Gud, men lager gjerne figurative framstillinger av hellige personer. Mens moskeer som regel følger en anikonisk bildepraksis, presenterer muslimer i mange andre rituelle lokaliteter bilder og dekorative programmer. Bildene brukes ikke aktivt under kulten og er ikke gjenstand for bønn, men regnes ofte som nødvendige for at ritualene skal kunne framføres og utføres på en fruktbar måte.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.