Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits

Sammendrag

Å fjerne, eller å ødelegge et bilde endrer rommet eller stedet hvor bildet befinner seg. Det er en synlig handling som umiddelbart skaper forandring, og som politisk virkemiddel er den svært effektiv. Det var også tilfellet på 1500-tallet, da reformasjonen endret kirkelandskapet i Europa. Ikonoklasme, eller billedstorm som det også kalles, fant sted mange steder hvor reformasjonen vant frem. Samtidig ble det klart at meningene om det å fjerne bilder var svært forskjellige blant reformatorene. En av de sterke frontene i det såkalte "billedspørsmålet" etablerte seg mellom reformasjonsmiljøet i Wittenberg og den sveitsiske grenen av reformasjonen, den som omtales som "de reformerte". Mens Luther utviklet et anti-ikonoklastisk synspunkt, etablerte Zwingli og Calvin et radikalt billedfiendtlig standpunkt med en gudstjenesteform som krevde at kirkerommet ble tømt for bilder.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.