Shenoute og avgudsdyrkerne

Sammendrag

Shenoute, den mektige abbeden i Det hvite kloster ved Atripe i Øvre Egypt, sto i en lang og bitter konflikt med lokale utøvere av tradisjonell religion på slutten av 300-tallet og første halvdel av 400-tallet. Shenoute er kjent for sine voldelige metoder i denne konflikten, inkludert hans deltagelse i tempelødeleggelse og innbrudd. På bakgrunn av hans egne tekster diskuterer denne artikkelen omfanget av Shenoutes aktivitet som tempelødelegger, samt hans konflikt med den pagane stormannen Gesios i Panopolis.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.