Kristne billedødelæggelser før den byzantinske billedstrid

Sammendrag

Artiklen diskuterer kristen ødelæggelse og vandalisering af hedensk skulptur i perioden før den byzantinske billedstrid, dvs. mellem 4. og 6. århundrede e. Kr. Særligt fokus sættes på den arkæologiske vidnesbyrd, og en række eksempler på kristne billedødelæggelser i Syrien, Ægypten, Tyrkiet, Grækenland og Italien fremlægges. Det er også muligt at definere en mere overordnet fortolkningsramme til at forstå disse billedødelæggelser. De diskuterede eksempler viser, at de tidlige kristne opfattede hedenske statuer på samme måde som de anskuede menneskekroppe, der kunne afstraffes, disciplineres og fratages liv. Denne fortolkningsramme anvendes til sidst i et studie af skulpturfundene fra Demeter og Persefone-helligdommen i Kyrene og deres senantikke historie.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.