Bildeforbudet i det gamle testamente

Sammendrag

En skal ikke lese lenge i Det gamle testamente (GT) før en ser at gudebilder - det være seg bilder av det gammeltestamentlige Israels egen JHWH eller av andre guder - ikke er videre populære. Det vil si, det er vel nettopp populære de er, det er det som er problemet, ifølge forfatterne av GT. Tekstene synes å forutsette en utbredt aksept av gudebilder blant folk flest, men sier samtidig at slik skal det ikke være! Derfor angripes gudebildene og alt deres vesen, tvers gjennom GTs ulike tekstgrupper, sjangere og tidsepoker.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.