Amarnatidens ikonoklasme

Sammendrag

Når Egypt under det 18. dynasti (1550-1307) utvider sine grenser, får solguden Amon-Ra fornyet betydning for kongemakten. Slik solen lyser på alle folk, skal også hans representant på jorden herske over alle mennesker. Men da kong Amonhotep 4. kjent som Akhenaton, kom til makten mot slutten av dynastiet, ble en serie av drastiske reformer iverksatt som løftet frem ett annet aspekt av solgudens mange manifestasjonsformer, solskiven Aton. Atons opphøyde rolle ledet fram mot forestillingen om at bare én eneste gud eksisterer, samt til forfølgelsen av andre guder i det som kan omtales som religionshistoriens første monoteistiske eksperiment. Artikkelen diskuterer utbredelsen av og bakgrunnen for forfølgelsen av tradisjonelle gudebilder under Akhenatons regjeringstid.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.