'God(s)' as a Comparative Category

Sammendrag

I denne artikkelen diskuterer vi hva slags meningsinnhold et komplekst konsept som "gud" kan ha, og setter søkelys på risikoen ved at andre konsepter assosiert med "gud" i én kulturell sammenheng blir uaktsomt overført til bruk i andre. Den sentrale posisjonen til "gud" i vestlige og kristne kontekster gjør denne risikoen spesielt påtrengende, og på bakgrunn av dette argumenterer vi for at termen bare kan bli hensiktsmessig anvendt som et komparativt konsept innenfor snevert definerte kontekster.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.