Are Devs Gods or Spirits?

Sammendrag

Mennesker interagerer med vesener jeg som forsker ikke kan anta faktisk eksisterer. Dette skaper begrepsmessige og terminologiske utfordringer for både tolkning og analyse. I denne korte artikkelen reflekteres det over disse utfordringene ved å fokusere på ett spesielt eksempel: Devs er vesener rathvaer, et adivasifolk i Gujarat, India, inter-­agerer med. Eksempelet viser at ord som "gud" og "ånd" kan være brukbare, men at de også fører med seg åpenbare ulemper. Den beste tolkningsprosedyren kan være å beholde det lokale begrepet, og samtidig ta høyde for at dette ordet også kan komme med en lokal ekvivalent i forskernes eget språk (enten det er norsk eller engelsk). Den beste analytiske prosedyren er nok allikevel å slutte med "klumpete" begreper konstruert i assosiative nettverk - som dev, gud og ånd - og heller søke et teknisk vokabular bestående av typer og klasser.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.