Guder og andre overmenneskelige aktører

Sammendrag

Er ordet "gud" egnet som komparativt religionsvitenskapelig begrep? Eller bør vi heller snakke om "overmenneskelige aktører"? Det bør vi, hevdes det i denne artikkelen, som også forsøker kort å skissere de viktigste betydningene av ordet "gud" i Vestens religionshistorie fra antikken til i dag.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.