Gudespørsmålet

Sammendrag

Hvordan lages egentlig statistikk om det som har med guder å gjøre? Hvordan inngår den analytiske kategorien guder i store krysskulturelle surveyprosjekt? Hvordan forstås guds- og gudeforhold av dem som utarbeider og oversetter disse spørreskjemaene? I denne artikkelen utforsker jeg guds- og gudetilnærmingen i tre store surveyprosjekt, og presenterer den i fem dimensjoner: tro, teologi, relevans, praksis og erfaring. Jeg hevder samtidig viktigheten i å vite hvordan religionsstatistikk blir produsert, og peker på begrensninger og muligheter innenfor dagens tilnærming.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.