Nyreligiøsitet i Norge - en bibliografisk oversikt

Sammendrag

Her presenteres en bibliografisk oversikt over den forskning som har blitt gjort på nyreligiøsitet i Norge siden 1970-tallet. Oversikten dekker bøker, artikler, doktorgradsavhandlinger og hovedoppgaver/ masteroppgaver.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.