Redaksjonelt

Sammendrag

Høstens dobbeltnummer består av et utvalg høyst ulike artikler og er dermed ikke tematisk orientert. Både casestudier og oversiktsartikler har fått plass. David Thurfjell forsøker ved hjelp av blant annet sosialpsykologiske teorier å kaste lys over hvorfor mange unge svenskkirkelige kristne synes det er litt pinlig å være kristen. Trude Fonneland undersøker hvordan forestillinger om fortiden er med på å skape nye kjønnskonstruksjoner i samisk nysjamanisme. Buddhistiske munkers politiske bruk av slagordet "land, nasjon, religion" på Sri Lanka, er tema for Michael Hertzbergs artikkel, mens Vidar Edland skriver om utviklingen av vitenskapsdisiplinen egyptologi og dens betydning for frem-­veksten av moderne nyreligiøsitet. Susanne Olsson og Simon Sorgenfreis bidrag er en kritisk analyse av religionskritiske røster i tidsskriftet Sans, utgitt av ledende medlemmer av Humanisterna i Sverige. At vietnamesisk religion hittil har fått relativt lite oppmerksomhet i Norden, er noe Roald Kristiansen forsøker å bøte på med sin tekst. Også Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson bidrar med overblikk gjennom sin presentasjon og bibliografiske oversikt over forskning på nyreligiøsitet i Norge.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.