Benson Saler. 2009. Understanding Religion: Selected Essays (Religion and Reason 48)

Sammendrag

Benson Salers bok Understanding Religion består av 13 artikler. De fleste av disse har opprinnelig vært presentert som muntlige fremlegg ved ulike konferanser og de har, som Saler selv skriver, beholdt et muntlig preg. De har også, med ett unntak, blitt publisert som enkeltstående artikler i ulike bøker og tidsskrifter mellom 1997 og 2007.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.