Medialisering og refortrylling: religiøs endring i Norge
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Jonathan Z. Smith
Stig Hjarvard
religious entrepreneurs
mediatization

Sammendrag

Ifølge Jonathan Z. Smith hadde religion i Romerriket tre steder (space), nemlig "her, der og hvor som helst", det vil si at religion var knyttet til hjemmet og gravplassen (her), til religiøse institusjoner som templene (der) og til dem som opptrådte mellom de to andre stedene, slik for eksempel astrologer, magikere, spåmenn og spåkoner gjorde (hvor som helst) (Smith 2003). Denne spatiale modellen samler religionenes ulike steder, altså det religiøse feltet, i ett grep, og kan brukes til å illustrere forskyvninger og vise dynamikk og endringer i religionsbildet over tid, slik Smith blant annet gjør. Hans intensjon var ikke å skape en universell modell, men en modell for å skildre religion i middelhavsområdet i antikken. Men modellen kan også overføres til dagens vestlige verden for å beskrive religion slik den opptrer i hjemmene (her) og på kirkegårder (i Norge mellom der og her), i kirker og moskeer (der) og i form av religiøs entreprenørvirksomhet (hvor som helst). I denne artikkelen vil imidlertid Smiths modell bli supplert med et fjerde sted, nemlig "religion over alt," som er mediert og medialisert religion (Gilhus 2013).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.