Døving, Cora Alexa og Siv Ellen Kraft. Religion i pressen

Sammendrag

Frågor och diskussioner som direkt eller indirekt rör religion och religionens plats i det offentliga rummet tycks bli allt vanligare i media. Samtidigt är det tydligt att journalisters kunskap och kompetens att behandla dessa frågor är av varierad kvalitet och behovet av fler studier inom detta fält är påtagligt. Med Cora Alexa Døvings och Siv Ellen Krafts Religion i pressen har vi dock fått en utmärkt introduktion och ett exempel på hur forskare kan arbeta när de vill närma sig fältet religionsjournalistik.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.