Jacobsen, Knut. Jainismen: Religion, historie og ickevold

Sammendrag

I och med introduktionsboken till Jainismen (2013) har professor Knut Jacobsen vid Universitetet i Bergen täckt in de största religionerna med indiskt ursprung: buddhismen (2000 Pax, svensk översättning 2002), hinduismen (2003 Pax, svensk översättning 2004) och sikhismen (2006 Høy̜skoleforlaget). Därmed har en uppdaterad, brett upplagd introduktion till det religiösa livet i Syd- och Sydostasien med inblickar hur dessa religioner har etablerat sig i Norden, med tonvikt på Norge, gjorts tillgänglig för nordiska studenter. Vad man skulle kunna vänta sig som ett nästa steg vore en volym som samlade dessa religioner på cirka 300 sidor, vilket skulle vara mycket användbart på kurser som vanligtvis endast har utrymme för att introducera hinduismen och buddhismen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.