Læstadiansk reaksjon på religion i offentligheten: etablering av egne skoler
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Alta-læstadianismen
Lyngen-læstadianismen
religiøse skoler

Sammendrag

I 2014 finnes det to grunnskoler i regi av læstadianske1 grupperinger i Nord-Norge. Straumfjordnes skole i Nordreisa kommune i Nord-Troms har forankring i den luthersk-læsta­dianske menighet, også kalt Lyngen-retningen.2 Straumfjordnes skole3 er en fådelt skole som har elever på 1.-10. trinn. Skoleåret 2013-2014 hadde skolen 62 elever og 11 lærere. Den andre er Alta kristne grunnskole i Alta, drevet av den læstadianske forsamling på Elvebakken, også kalt Alta-retningen. I dag er skolen blant de største religiøse grunnskolene i Nord-Norge. Skolen har de siste årene hatt i overkant av hundre elever hvert skoleår (111 skoleåret 2013-2014) og 16 lærere.4 Denne artikkelen gir innsikt i bakgrunn og argumentasjon læstadianerne gir for etableringen av egne skoler, slik det kommer til uttrykk i skolenes vedtekter og læreplaner.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.