Rett kontra godt? Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

muslimer
kjønnsroller
seksualetikk
holdninger
typologier

Sammendrag

Artikkelen belyser unge norske muslimers holdninger og resonnementer i samlivsetiske spørsmål knyttet til kjønnsroller og seksualitet. Den bygger på 24 kvalitative intervjuer som analyseres ved hjelp av typologier utviklet på grunnlag av materialet selv. Nesten alle med oppvekst i Norge mente religionen islam og det norske samfunnet sto for sammenfallende verdier i kjønnsrollespørsmål. Skriftene ble da tolket på måter som fremmet likestilling. De aller fleste mente samtidig at holdningene i foreldrenes hjemland lå nærmere islam når det gjaldt seksualetikk. Her ble skriftene tolket restriktivt. Noen fulgte dette opp i eget liv, mens andre ikke lot seg styre av det de selv oppfattet som islamsk etikk i dette spørsmålet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.