Holberg, eksemplaritet og kristendommen - kirkehistorien som dydelære
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Ludvig Holberg
kirkehistorie
dydelære

Sammendrag

Ludvig Holbergs Almindelig Kirkehistorie (1738) er en av mange etterreformatoriske kirkehistorier som ønsker å vise leseren den protestantiske tros fortreffelighet. Selv om Holberg hevder at lutheransimen er katolisismen overlegen, fremhever han likevel viktigheten av doktrinell simplisitet, moderasjon og samleven. Dette gjør han ved å bruke den antikke dydelæren og dens vektlegging av dyder og laster som stilistisk rammeverk for teksten sin.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.