Marie Eberson Degnæs. 2023. Minnebånd og minneknuter: Barnebarnsgenerasjonnes möter med holocausterindring

Sammendrag

Den sjuttonde mars 2023 försvarade Marie Eberson Degnæs sin avhandling Minnebånd og minneknuter: Barnebarnsgenerasjonnes möter med holocausterindring vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Jag hade glädjen att vara andre opponent.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Susanne Nylund Skog