Imageries of Indigeneity in Contemporary Celtic Shamanism

Sammendrag

De siste tiårene har vist en voksende interesse for keltisk sjamanisme, både i akademia og allmennheten. På den senmoderne spirituelle markedsplassen viser bevegelsen seg særlig attraktiv for dem som søker å gjenoppdage, gjenerobre, eller gjenoppvekke en tradisjon som tenkes å ha sine røtter i den gamle kulturarven til de keltiske folkene. Denne artikkelen undersøker hvordan billedliggjøringer av indigenitet som sirkuleres innenfor keltisk samtidssjamanisme står i forhold til forskjellige historiske og sosiopolitiske diskurser, hvor betydningen av både “keltisk” og “sjamanisme” er blitt kontinuerlig forhandlet om siden 1700-tallet. Diskusjonen vektlegger det dynamiske samspillet mellom akademiske og moderne vestlige sjamanistiske forståelser av den historiske fortiden, og tar også i betraktning eksempler på hvordan bevegelsens påstander om indigenitet, autentisitet og legitimitet har vært bestridt.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Alexandra Bergholm