Sjamanismens spor: Oversettelser, lokaliseringer og identifiseringer av sjamanisme

Sammendrag

Enormt mange forskjellige praksiser og tradisjoner verden rundt har blitt identifisert som sjamanisme av ulike aktører og institusjoner, inkludert forskere. Selv om ordet šaman stammer fra det tungusiske språket evenkisk, stammer ikke sjamanisme som kategori eller forståelsen av den som religionsbetegnelse fra evenki-folket. Den stammer heller fra en akademisk tradisjon utviklet i Vesten (Znamenski 2007, Rydving 2011, Sundström 2012). Opprinnelig ble begrepet sjamanisme kun brukt av tilreisende i reiseskildringer for å beskrive praksiser hos indigene folkegrupper i Sibir, men med utviklingen av europeiske etnografiske ekspedisjoner på 1700–1800-tallet ble sjamanisme stadig oftere brukt som fellesbetegnelse på indigene folkegruppers «gamle» religioner i nylig koloniserte land, og eventuelt andre førkristne tradisjoner som var fjernt i tid eller rom fra den europeiske eliten.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne