Konsta Kaikkonen. 2020. Contextualising Descriptions of Noaide­vuohta: Saami Ritual Specialists in Texts Written until 1871

Sammendrag

Konsta Kaikkonens avhandling er en kildekritisk studie av noen av de historiske kildene til det forfatteren kaller noaidevuohta, dvs. funksjoner, tradisjoner og fenomener knyttet til de sentrale rituelle spesialistene (noaidit) i det nordsamiske området. Målet er å utføre «an autopsy on the concept of Saami shamanism», gjennom kontekstualisering av kilder og forfatterposisjoner i forhold til noaidevuohta, til det samiske, til andre tekster om samme anliggender, og til diskurser, paradigmer, idehistoriske strømninger og samfunnsmessige forhold.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne