Eli-Anne Vongraven Eriksen. 2020. Continuity and Change

Sammendrag

I oktober 2020 forsvarte Eli-Anne Vongraven Eriksen sin ph.d.-avhandling ved NTNU. Avhandlingen tok opp hvordan muslimske kvinner i Trondheimsområdet forhandler tilhørighet og identitet i en norsk kontekst som er overveiende sekulær. Eriksens materiale består av intervjuer av til sammen 16 muslimske kvinner som er aktive i ulike muslimske organisasjoner og menigheter i Trondheim. Flertallet er sunnimuslimer med ulike religiøse og kulturelle bakgrunner, men tre sjiamuslimer er også inkludert. Kvinnene i gruppa har kurdisk, tyrkisk, arabisk og indonesisk bakgrunn.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Anne Hege Grung