Olav Elgvin. 2020. Between a Rock and a Hard Place: The Islamic Council of Norway and the Challenge of Representing Islam in Europe

Sammendrag

I slutet av 2020 disputerade Olav Elgvin på avhandlingen Between a Rock and a Hard Place: The Islamic Council of Norway and the Challenge of Representing Islam in Europe vid universitetet i Bergen. Elgvins studie som består av fyra delar (med totalt elva kapitel och två appendix) är en detaljerad redogörelse för hur Islamsk Råd Norge (The Islamic Council of Norway) växte fram och utvecklades över tid. Detta råd startade 1992/1993 för att kunna samla Norges muslimer och skapa en motpart (samtalspartner) med norska staten. Rådet förlorade sin position omkring 2017 på grund av dels interna konflikter och dels att externa partners tappade tilltro till organisationen. I de avslutande delarna i avhandlingen finns också en diskussion och redogörelse för vilka möjligheter och försök det har funnit att omstarta rådet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Göran Larsson