Muslimske kvinners tilgang til islamsk kunnskap og autoritet i Trondheim
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Muslimske kvinner
Trondheim
islamsk kunnskap
islamsk autoritet

Sammendrag

Historisk sett har muslimske kvinner hatt svært begrenset tilgang til institusjonell islamsk kunnskap og institusjonelle autoritetsposisjoner. Men hvordan arter denne situasjonen seg for kunnskapssøkende muslimske kvinner i Norge i dag? I denne artikkelen ønsker jeg å kaste lys over denne problematikken ved å undersøke hvilken tilgang muslimske kvinner har til institusjonell islamsk kunnskap i Trondheim. Gjennom å anvende Pierre Bourdieus analytiske kategorier "felt" og "kapital" tilbyr denne artikkelen et lokalt, empirisk perspektiv på hvilken tilgang muslimske kvinner har til islamske utdanningsaktiviteter, kilder og autoriteter innenfor tre moskeer i Trondheim, og hvilke former for kapital de kan frembringe gjennom sin tilknytning til de ulike moskeene. Artikkelen ser også nærmere på hvorfor kvinnene ønsker kunnskap om islam, og hva de søker kunnskap om. Videre beskriver den hvordan kvinnenes institusjonelle tilknytning kan påvirke deres forhold til islamsk autoritet, med andre ord, hvordan de respektive moskeenes profil og "kapital" kan påvirke hvilke kilder og autoriteter kvinnene velger å søke islamsk kunnskap fra.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Eli-Anne Vongraven Eriksen