Lederskap og autoritet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Fellesskapet Bosnia-Herzegovina Norge
lederskap
autoritet
kjønn
grensemarkering

Sammendrag

Hvordan endres landskapet for kvinners autoritet i trossamfunnet Fellesskapet Bosnia-Hercegovina Norge (FBHN)? Spørsmålet drøftes i lys av et integreringsperspektiv, med vekt på grensemarkeringer mellom minoritet og majoritet. Teksten tar opp hvilken betydning likestillingsidealer, norsk lovgiving og politiske utspill har for FBHN. Drøftingen viser en organisatorisk pyramide. Mannsdominans preger fortsatt det øverste ledernivået. Samtidig ser vi en aktiv promotering av lederroller for kvinner. Artikkelen argumenter for at autoritetslandskapet endres både på grunn av tilknytning til Balkan og særegne forhold i en norsk kontekst. Lederskap og autoritet er mulig for begge kjønn, og dette gir kvinner stadig nye posisjoner innad i trossamfunnet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Nora Stene