Profetsitater i koronavirus- pandemiens tid
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Islam
muslimer
profetologi
sunna
hadith
covid-19
koronaviruspandemien

Sammendrag

Sammen med flere muslimske trossamfunn deltok paraplyorganisasjonene Islamsk Råd Norge (IRN) og Muslimsk Dialognettverk (MDN) i informasjonsarbeid og holdningskampanjer gjennom koronaviruspandemien 2020 og 2021. I informasjonsarbeidet inngikk blant annet råd basert på fortellinger knyttet til profeten Muhammad. Denne artikkelen tar utgangspunkt i ett profetutsagn sitert i oversatt form og viser hvordan dette utsagnet inngår i en løpende tolkningshistorie med relevans for stadig nye kontekster. Den autoriteten slike utsagn tillegges avhenger av hvilket syn på Muhammad som legges til grunn og hvilken forpliktelse det innebærer, og den funksjonen profetsitater kan få i en bestemt sammenheng vil altså både bero på og være et uttrykk for en bestemt profetologi. Det tekstarbeidet og den tekstformidlingen IRN og MDN bidrar til med sine reiserådsutsagn kan forstås som meningsskapende og praksisdannende arbeid. Dessuten gjenspeiler den måten IRN og MDN benytter seg av disse tekstene på et innholds- og kontekstbasert syn på sunnaen, og det gjenspeiler en tradisjon for å bruke sunnaen som organiserende orienteringspunkter.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Nora S. Eggen