Organisert islam i Norge

Sammendrag

De siste tiårene har det skjedd store endringer i måten islam er organisert på i Norge. Nye muslimske trossamfunn og organisasjoner er etablert, og stadig flere representanter og talspersoner for norske muslimer kommer på banen. Etter hvert inkluderer dette feltet et stort mangfold av retninger og variasjoner innenfor islam. De dekker ulike oppgaver og roller i samfunnet, som blant annet organisering av religiøse høytider og ritualer, dialogarbeid og familieveiledning, til forhandlinger med den norske stat og offentlighet.

I dette temanummeret retter vi oppmerksomheten mot endringer som skjer innenfor organisert islam i Norge. Med organisert islam mener vi de mange ulike formene og måtene islam er organisert på; det være seg ulike former for organisasjoner og institusjoner, eller andre formaliserte arenaer hvor islam uttrykkes og praktiseres.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne