Redaksjonelt

Sammendrag

Dette nummeret av DIN markerer en overgang mellom to redaksjoner. De tre som har vært ansvarlige redaktører de siste årene, Mona Helen Farstad, Marie von der Lippe og Sissel Undheim, takker med dette nummeret for seg, og stafettpinnen sendes videre til Marianne Hafnor Bøe og Jane Skjoldli, som begge er ansatte ved Universitetet i Stavanger, og Ragnhild Johnsrud Zorgati, som holder til ved Universitetet i Oslo. Vi ønsker den nye redaksjonen lykke til med arbeidet, og ser fram til mange spennende nummer av DIN i tiden fremover! Dette nummeret er et temanummer som også er et resultat av et samarbeid mellom disse to redaksjonene. Temaredaktører denne gang har vært Marianne Hafnor Bøe fra påtroppende redaksjon, og Mona Helen Farstad, som nå gir seg som redaktør. Mer om innholdet i temanummeret og arbeidet bak finner dere i innledningen skrevet av temaredaktørene. I tillegg til fem interessante artikler finner dere også en bokanmeldelse og to omtaler av nylig avlagte ph.d.-grader, en ved Universitetet i Bergen og en ved NTNU. Takk for oss og god lesning!

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne