Helene K. Næss, "Maria, Guds mor: Jomfrufødselens historie"

Sammendrag

Få, om noen, kan gjøre Jomfru Maria rangen stridig som mest betydningsfull kvinneskikkelse i den kristne verden - iallfall slik religionen ser ut i dag. Blant katolikker og ortodokse er hun gjenstand for en nesten bunnløs folkelig hengivenhet, og mange protestanter nærer dyp kjærlighet til og respekt for henne. Også muslimer verden over oppfatter Jesu mor som et forbilde og søker blant annet hennes hjelp mot barnløshet. Feminister har omfavnet Maria som en unik kvinnelig person i kristendommens og islams mannsdominerte verdener, mens andre feminister har forkastet henne som patriarkale religioners våte drøm av et kvinneideal. Fra første stund har hennes liv vært omstridt, innsyltet i en kompleks historie full av motsetninger og paradokser, av undertrykkelse og frigjøring. 2000 europeiske år skulle kunne leses i hennes håndflater.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Thomas Arentzen